1. Hur blir jag medlem?

För att bli medlem måste du ha ett registrerat företag. Bolagsformen har ingen betydelse, det enda som krävs är att du har FO nummer. Du blir medlem genom att registrera ditt företag i Linqit webbappen. Vid registreringen väljer du om du vill registrera dig som enbart säljare av tjänster eller både köpare och säljare av tjänster. Faktureringen av medlemsavgiften sker i samband med att du registrerar dig.

De två första månaderna är gratis. På så sätt får du möjlighet att prova Linqit och dess funktioner utan kostnad. När din 2 månaders gratis testperiod går ut så kontaktar vi dig och ber dig bekräfta att du vill fortsätta ditt medlemskap. Faktureringen av medlemsavgiften sker endast efter att du bekräftat ditt medlemskap.

2. Vad kostar det att bli medlem?

Vi vill att alla företag ska ha råd att använda Linqit och har därför försökt göra medlemskapet så förmånligt som möjligt. Medlemsavgiften för Linqit varierar beroende på hur stort ditt företag är. Den är något lägre för företag som enbart vill sälja tjänster än för företag som vill ha tillgång till både köp- och säljfunktionen.

Priser

Testa gratis de två första månaderna!

Företagets årsomsättning under 300 000 € Företagets årsomsättning över 300 000 €
Tillgång till både köp- och sälj­tjänsten 30 €/mån 40 €/mån
Tillgång till sälj­tjänsten 15 €/mån 20 €/mån

Priser exkl. moms.

Efter att din 2 månaders gratis testperiod har gått ut så görs betalningen av medlemskapet i förskott för 6 månader åt gången.

Betalningen görs i förskott för 6 månader åt gången. Genom att förhandsanmäla dig redan nu håller vi dig uppdaterad om Linqits lansering och bjuder dig dessutom på medlemsavgiften de första 3 månaderna. Förhandsanmälan är inte bindande. Förhandsanmälan kan du göra här.

3. Hur lång är bindningstiden och hur säger jag upp mitt medlemskap?

När din 2 månaders gratis testperiod går ut så kontaktar vi dig och ber dig bekräfta att du vill fortsätta ditt medlemskap. Du binder dig till medlemskapet för 6 månader åt gången. För att göra ditt medlemskap så enkelt som möjligt förnyas ditt medlemskap automatiskt ifall du inte själv väljer att avsluta det. Ifall du vill säga upp ditt medlemskap bör du göra det minst 14 dagar innan 6-månadersperioden löper ut. Ifall du väljer att avsluta medlemskapet avlägsnas företagets profil från Linqit när 6-månadersperioden löper ut (eller tidigare om du så önskar).

4. Vad förbinder jag mig till som medlem på Linqit?

Linqits målsättning är att vara ett effektivt nätverk som skapar synergier mellan företag och bidrar till att effektivisera verksamheten för alla dess medlemmar. Alla medlemmar bidrar till detta genom att säkerställa att informationen i den egna profilen är uppdaterad och relevant. Utöver att du nu och då uppdaterar din tillgänglighet via kalenderfunktionen i Linqit kräver medlemskapet inga andra åtgärder av dig efter att du skapat din profil.

För att tjänsten ska fungera så smidigt som möjligt är det viktigt att du besvarar alla jobbförfrågningar som du får via Linqit oberoende av om du tycker erbjudandet verkar intressant eller om du väljer att tacka nej till det.

5. Hur betalar jag för medlemskapet

Du betalar inget vid registreringstillfället utan när din 2 månaders gratis testperiod går ut så kontaktar vi dig och ber dig bekräfta att du vill fortsätta ditt medlemskap. Faktureringen av medlemsavgiften sker efter att du bekräftat ditt medlemskap. För att göra ditt medlemskap så enkelt som möjligt förnyas ditt medlemskap därefter automatiskt ifall du inte själv väljer att avsluta det. Fakturan omfattar den kommande 6-månadersperioden. Betalningstiden är 14 dagar.

6. Vad händer om jag inte förnyar mitt medlemskap?

Om du önskar avsluta ditt medlemskap på Linqit ska detta göras minst 14 dagar innan 6-månadersperioden löper ut. Ifall du väljer att avsluta medlemskapet avlägsnas företagets profil från Linqit när 6-månadersperioden löper ut. Du kan självklart begära att din företagsprofil avlägsnas närsomhelst om du så önskar. Inbetalda medlemsavgifter återbetalas dock ej.

7. Är Linqit verksamt i hela Finland?

Linqit lanserades inledningsvis i Österbotten med fokus på företag inom byggbranschen, hustillverkning, metallindustrin och energiklustret. Linqit är nu öppet för företag inom hela landet och vi lägger till fler branscher vartefter att efterfrågan uppkommer.

Som företagare kan du själva vara med och påverka hur Linqit utvecklas. Kontakta oss gärna via email eller telefon med önskemål.

8. Varför är Linqit bara tillgängligt för vissa branscher? När kommer Linqit att bli tillgängligt i min bransch?

För att Linqit ska bli ett effektivt verktyg krävs att det finns tillräckligt många köpare och säljare av tjänster inom respektive bransch. För att säkerställa att tillgång och efterfrågan är någorlunda i balans i de olika branscherna har vi valt att inledningsvis lansera Linqit i ett begränsat antal branscher.

Vårt mål är att bredda tjänsten hela tiden och vi lägger till fler branscher vartefter att efterfrågan uppkommer.Just nu är Linqit tillgängligt inom följande branscher:

  • Byggnation & träförädling
  • Tillverkning
  • Ingenjörskunskap
  • IT
  • Ledning
  • Ekonomi & admin
  • Försäljning & marknadsföring

Som företagare kan du själva vara med och påverka hur Linqit utvecklas.

Kontakta oss gärna via email eller telefon med önskemål.

9. Till vad används information i min profil? Vågar jag lämna ut så mycket information?

Linqit är öppet endast för anslutna medlemmar. Din profil och dina uppgifter delas endast med företag som söker arbetskraft, inte med andra som erbjuder tjänster. Som medlem med tillgång till säljtjänsten har du möjlighet att se vilka företag som är medlemmar i Linqit, men du kan inte se detaljerna i deras profil. Företag som är registrerade med tillgång till både köp- och säljfunktionen har däremot möjlighet att se alla medlemmars profiler. De uppgifterna du registrerar används enbart i de sökprocesser som ingår i Linqit-tjänsten. Uppgifter om pris, tillgänglighet m.m. används för att systemet ska kunna söka fram de resurser som bäst motsvarar ett köpande företags kriterier. Linqit säljer inte dina uppgifter vidare till externa parter.

10. Säkerställer Linqit att kraven i nya dataskyddsförordningen (GDPR) följs?

Den information som Linqit lagrar om dess medlemmar används enbart för Linqits egna ändamål. I våra användarvillkor och vår integritetspolicy beskriver vi i detalj hur informationen används och vilka rättigheter du som användare har i enlighet med kraven i GDPR. Du kan självklart begära att din företagsprofil avlägsnas närsomhelst om du så önskar. Inbetalda medlemsavgifter återbetalas dock ej.

Respektive Linqit-medlem ansvarar själv för den information om sina anställda som denne registrerar i databasen. Anställda på företag som är medlemmar på Linqit bör vända sig till det egna bolaget ifall de har synpunkter på eller invändningar mot den information som företaget publicerat på Linqit.

11. Hur fungerar Linqits sökalgoritmer?

Det är inte möjligt att köpa synlighet i Linqits sökfunktion. Sökfunktionen i Linqit styrs av de kriterier som köparen definierar när denna skapar sin sökprofil. Systemet letar fram och presenterar alla resurser som uppfyller (och överstiger) de kriterier som köparen definierar. Via sökknappen längst ner till höger på skärmen kan köparen följa med hur hans/hennes val av olika kriterier påverkar antalet resurser som matchar kriterierna. När köparen klickar på sökknappen hämtar systemet fram alla de resurser som uppfyller kriterierna och listar dessa enligt en förutbestämd ordning. I första hand listas resurserna enligt den feedback (rating) de fått av sina tidigare kunder. Därefter listas resurserna i alfabetisk ordning. I kommande version av Linqit kommer användaren själv att kunna välja hur resurserna sorteras. Det kommer även att bli möjligt för köparen att definiera sina favoriter och begränsa sökningen till att omfatta endast dessa företag.

12. Vilket ansvar har Linqit för att uppdrag som förmedlats via Linqit blir utförda som avtalat?

Linqit är en tjänst som hjälper företag att sälja och köpa tjänster av varandra. Linqit tillhandahåller de verktyg som behövs för att företagen ska kunna hitta varandra och ta den inledande kontakten. Köparen och säljaren kommer själva överens om villkoren för uppdraget. Eftersom båda parterna är företagare motsvarar upphandlingen ett kontrakt med en underleverantör där underleverantören ansvarar för sina egna försäkringar och dylika arrangemang. Eftersom upphandlingen och kontrakteringen sker direkt mellan köparen och säljaren kan Linqit inte ta ansvar för kontraktsvillkoren och deras efterlevnad. Via ratingfunktionen har köparen av tjänsten möjlighet att ge feedback på de företag han/hon haft kontakt med via Linqit. Feedback ges i främsta hand på utförda tjänster men kan också användas t.ex. ifall en säljare inte svarar på uppdragsförfrågningar.

13. Jag har inte ett registrerat företag. Hur kan jag bli medlem i Linqit?

För att bli medlem måste du ha ett registrerat företag. Bolagsformen har ingen betydelse, men du måste ha ett giltigt FO nummer. Du blir medlem genom att registrera ditt företag i Linqits webbapp. Vid registreringen väljer du om du vill registrera dig som enbart säljare av tjänster eller som både köpare och säljare av tjänster.
Hjälp med att starta företag kan du få bl.a. från regionala företagsrådgivare och företagarföreningar samt TE-centralerna.

14. Jag är Linqit medlem men jag får inga jobberbjudanden.

I din Linqit-profil kan du se hur många gånger du visats i olika sökningar. Om du upplever att du inte dyker upp i tillräckligt många sökningar eller att du inte blir kontaktad trots att du dyker upp i sökningar bör du fundera på om din Linqit-profil behöver uppdateras. Bland annat kan det löna sig att se över den korta presentationstexten och säkerställa att den beskriver din verksamhet och dina kompetenser så bra som möjligt. Likaså kan det löna sig att gå igenom vilka kompetenser du registrerat och hur du prissatt dina tjänster samt kontrollera att uppgifterna i kalenderfunktionen är uppdaterade.

15. Vi hittar inga lämpliga resurser. Vad kan vara problemet?

När du som köpare skapar en sökprofil i Linqit är det viktigt att du funderar vilka färdigheter som resursen verkligen behöver ha. Linqit listar endast de resurser som matchar de sökkriterier du definierat, så ju högre kompetenskrav du ställer, desto färre träffar kommer du sannolikt att få. Det kan också löna sig att fundera över uppdragets omfattning. Behöver du verkligen en resurs som jobbar heltid under en kort tid eller går det kanske lika bra ifall resursen jobbar 75% under en lite längre tid? Dylika små justeringar i sökkriterierna kan ha stor betydelse för hur många träffar du får på en viss sökning. Via sökknappen längst ner till höger på skärmen kan du följa med hur ditt val av olika kriterier påverkar antalet resurser som matchar kriterierna. När du klickar på sökknappen hämtar systemet fram alla de resurser som uppfyller kriterierna och listar dessa enligt en förutbestämd ordning.

16. Kommer Linqit att ta ifrån jobben från företagets vanliga anställda?

Med osäkra marknadsutsikter och snabba konjunktursvängningar är det svårt för många företag att kunna förutse framtida arbetskraftsbehov. Ofta kan företag även tillfälligt behöva specialkompetenser för att utveckla sin verksamhet. Syftet med Linqit-tjänsten är att hjälpa företag att hantera tillfälliga resursbehov som kan täckas genom att köpa in tjänster från andra företag. För de flesta företag är den egna personalstyrkan dess viktigaste resurs och Linqit har ingen avsikt att rubba på detta förhållande. Avsikten med Linqit är att erbjuda sina medlemmar ett verktyg för en effektivare hantering av tillfälliga resursbehov samt att vara till stöd för dem i utjämnandet av arbetstoppar. Avsikten är inte att företagen ska ersätta sina anställda med underentreprenörer.