A-zetas konsulter: ”Det finns brist på specialkunskap i Österbotten”

Samarbetet fungerar bra i Österbotten. Josefin Anderssén och Emelie Peltonen, juniorkonsulter på A-zeta Consulting, ser ljust på rekryteringen inom industrin i Österbotten. Även om bristen på specialkunskap allt oftare känns av.

– Det finns ett fint samarbete mellan yrkesskolor, yrkeshögskolor och universitet och organisationer inom industrin i Österbotten. Samarbetet funkar eftersom utbildningarna motsvarar behovet i organisationerna. Det finns goda kontakter och nätverk mellan parterna, så både att både praktisk erfarenhet och teoretisk kunskap kan tillgodoses, säger Anderssén.

– Vi ser en jämn balans mellan efterfrågan och tillförsel av kompetens i området. Det finns möjlighet att utbilda sig till generalist eller specialist inom det tekniska området, och fortbildning ordnas kontinuerligt på marknaden. Samarbeten sinsemellan företagen är bra och det är viktigt för att kunna komplettera varandra med tjänster och kompetenser, säger Peltonen.

Båda poängterar att det finns även en stark tradition och yrkesstolthet i Österbotten som syns tydligt. Viljan att skapa synergieffekter i området ligger i framkant.

Ser ni att det finns en brist på arbetskraft?

– Precis som på flera andra ställen finns en brist på specialistkunskap inom vissa givna områden, till exempel elektronik eller IT. Det beror säkert på att det inte finns så många specialiserande utbildningar, samt att det finns märkbart mindre personer med specialistkunskap, i rekrytering blir ofta fokus på att hitta dessa personer med specialistkunskap mer än att utvärdera ett större antal kandidater.


Med osäkra marknadsutsikter och snabba konjunktursvängningar är det svårt för många företag att förutspå behovet av arbetskraft. Samtidigt söker många specialkompetenser för att snabbt utveckla sina tjänster. Då kan Linqit vara en effektivare lösning än en traditionell anställning.

Här kan du bli medlem.