Marcel Khan om GIG-ekonomi

”Att hyra in kontraktarbetare eller freelancers istället for att rekrytera öppnar upp större möjligheter för flexibilitet”, säger Marcel Khan, VD för Thunderbird Fried Chicken 

Fast Gig-ekonomin ser ut att vara en växande trend använder Thunderbird inte freelancers, utan föredrar att rekrytera direkt.

– Däremot har Deliveroo, våran leveranspartner, byggt upp sin verksamhet kring gig-ekonomin. Det finns tydliga fördelar med att jobba inom gig-ekonomin eftersom det ger mer flexibilitet, frihet, samt möjlighet för personligt uppfyllande för arbetstagaren. Det skapar också mindre administration för arbetsgivaren.

– Under dessa osäkra tider i och med Brexit kan jag tänka mig att det inte är roligt att ha en osäkerhet då det gäller inkomst. Men det har beror på vad man prioriterar, och dagens unga vuxna prioriterar ofta flexibilitet och frihet framför en säkerhet då det gäller lön.

Gig-konceptet är i grund och botten bra just eftersom det bidrar till mer flexibilitet för både arbetstagaren samt arbetsgivaren.

– Men det vore dock nödvändigt att undersöka det mer för att utvärdera fördelarna och nackdelarna. Man skulle också få introducera mer förordningar för att skydda alla parter samt förordningar för att se till att skatt betalas enligt reglerna, vilket kan vara ett problem i England.