Leo Islander tror GIG-ekonomi är troligtvis här för att stanna

GIG-ekonomin är en enorm möjlighet som vi bör omfamna. Det viktiga är att omfamningen görs på rätt sätt.”

Leos primära bakgrund är inom universitetsvärlden. Han slutför för närvarande sin master inom finansiering på University of St Andrews och har tidigare tagit dubbelexamen i nationalekonomi och statsvetenskap. Hans andra erfarenheter ligger främst inom den politiska sfären.

– Jag var den yngsta ledamoten i Göteborgs Kommunfullmäktige under mandatperioden 2014 – 2018 och har haft flera andra politiska uppdrag inom moderaterna, säger Leo.

Leo säger han att har märkt en växande trend inom GIG- ekonomi i Sverige.

– GIG-ekonomi är på trend i hela världen. Den stora skillnaden mellan ett land som Storbritannien och Sverige är att GIG-fenomenet ligger mer i linje med hur deras arbetsmarknad redan har varit strukturerad. Sverige har haft en tradition av fastanställningar medan Storbritannien har i grunden haft en mer flexibel arbetsmarknad på bekostnad av mindre skydd för arbetstagare. Jag tror att ett av de bästa exemplen på att se förändringen i Sverige är hur företag som Uber har blivit vanligare och hur det finns ett växande antal som jobbar inom GIG-bolag., säger Islander.

 

– GIG-ekonomi flyttar egentligen över personalrisk från arbetsgivare till arbetstagare. Samtidigt ökar GIG-ekonomi flexibiliteten på arbetsmarknaden och löser upp resurser.  Jag ställer mig dock tveksam till att friheten ökar i och med GIG-ekonomi. Man kan ha möjligtvis välja när man börjar arbetsdagen . men det innebär å andra sidan inte att du kan jobba färre timmar. Det blir helt enkelt en fråga om var inom GIG-ekonomi du arbetar. En högavlönad IT-konsult har helt andra förutsättningar att utnyttja de bästa aspekterna av GIG-ekonomi jämfört med någon som jobbar inom taxi eller leverans.

GIG-ekonomi är troligtvis här för att stanna

– Å ena sidan kommer GIG-ekonomin ge mer makt till arbetsgivaren i och med att fler blir en form av egenföretagande.. Å andra sidan kommer detta öka flexibiliteten på arbetsmarknaden och fria upp mer resurser och ge mer frihet till anställda. Långsiktigt är det viktigt att lagstiftning förändras för att passa det nya systemet och att det inte blir en väg för att kunna exploatera arbetskraft. Annars ser jag GIG-ekonomin som en enorm möjlighet som vi bör omfamna. Det viktiga är att omfamningen görs på rätt sätt, avslutar Leo.