GIG-ekonomi diskuterades i riksdagen

Vad kräver den nya arbetsmarknaden? Vad händer när en miljon finländare går i pension fram till år 2025? Eller när två tredjedelar av unga i grundskolan inte ens kan välja yrken utgående från vad som finns idag – när de yrkena inte ens finns framåt?

Delningsekonomi, GIG-ekonomi och plattformer var teman när Linqits vd Kjell-Owe Ahlskog deltog i en diskussion i riksdagens lilla parlament. Olika infallsvinklar och syner på arbetsmarknaden gjorde att diskussionen mellan Ahlskog, riksdagsledamot Mikko Ollikainen, Akavas ordförande Sture Fjäder och företagaren Anna Bertills blev bred och livlig. Diskussionen koncentrerade sig långt på plattformer där Linqit blev en talande modell för hur nutidens nätverkande fungerar digitalt.

– Världen förändras och kommunikationen blir annorlunda. Via Linqit vill vi hjälpa företagen hitta varandra eftersom vi vinner så mycket på att samarbeta med varandra. Vi kan komplettera varandra om vi som företagare bara vågar se win-win situationen, säger Ahlskog.

Riksdagsledamot Mikko Ollikainen poängterade ett samhälle i förändring och hur allt flera vill skräddarsy sin karriär på egen hand. Ollikainen menade att vi trots förändrat läge behöver ett system som är tryggt. Matchning ersätter långsiktighet och den ekonomiska tryggheten prioriteras inte lika mycket som tidigare bland de yngre generationerna.

– Vi behöver liknande modeller i Norden. Det finns en trygghet i likadana spelregler. Vi tar det hela på allvar och även vårt regeringsprogram innehåller skrivningar kring teknisk utveckling och innovationsrelaterad upphandling, säger Ollikainen.

Akavas ordförande Sture Fjäder lyfte tydligt behovet av att spegla omvärlden.

– Vi måste se till att skapa nya spelregler och system. Vi fackliga organisationer måste leva i tiden och våga öppna upp lagstiftning och definitioner som till exempel löntagar-begreppet.

– Samtidigt visar alla våra undersökningar att unga fortfarande prioriterar ett fast jobb med fast lön, trots att tanken på att förverkliga sig själv i arbetslivet också blir tydligare i och med GIG-nätverkstanken. De som i dag lever kring själva fysiska plattformerna ligger på  cirka 14 000 människor, säger Fjäder.