Specialisering är eftertraktad

Heidi Svartsjö är enhetschef för Familar Saukkoranta i Vasa som är en  tvåspråkig specialbarnsskyddsenhet i Vasa. Svartsjö är själv socionom till utbildningen och basar idag över 18 fastanställda samt ett tiotal inhoppare. Med det ser hon också direkta utmaningar i vardagen vad gäller att hitta medarbetare med de rätta specialiseringarna.

– Att hitta rätt arbetskraft idag är i sig är utmanande men processen är också givande. Yrken inom social – och hälsovårdsbranschen är strängt reglerade och inhoppare som studerande får inte ta ansvar – på samma skifte måste alltid finnas ansvarsperson som är utbildad.

– Det räcker inte heller idag alla gånger med att ha en färdig examen – tilläggskunskap behövs alltid och för vår del kan det handla om extra poäng och kunskap inom missbrukarvård och psykiatrisk vård.

Med andra ord är det rätt svårt att få tag på korttidsanställda. Att köpa tjänster från annan näringsidkare fungerar inte på grund av konkurrensfaktorn.

– För vår del ser vi ju att ”lättentreprenörer” är en intressant ny trend som vi i dagens läge skall titta närmare på.  Vi lånar en del personal mellan egna enheter men köper inte direkt av andra företag. Lättentreprenörer i sig vore något som kan möta upp vårt behov framåt vad gäller arbetskraft, så det här ska vi återkomma till! säger Heidi när hon sammanfattar läget inom socialbranschen.


Här kan du läsa mer om Linqit.