Sakkunnig på TE-byrån: “Vi måste tänka utanför boxen för att tackla arbetskraftsbristen

Österbotten kämpar med en växande arbetskraftsbrist. Många företagare kämpar med rekrytering – speciellt på landsbygden är det utmanande. Det vet Martin Norrgård som är sakkunnig på arbetskrafts- och näringsbyrån i Österbotten

Norrgård är dagligen i kontakt med företagare och handleder dem i frågor som rör arbetskraft. Men det är ingen lätt uppgift i dag.

– Det vi ser är att det är speciellt hårt inom social- och hälsovårdsbranschen, men också inom metallbranschen där det råder störst efterfrågan på arbetskraft just nu. Orter som Larsmo, Pedersöre och Närpes har den lägsta arbetslöshetsprocenten och lider helt klart av det. Det här ser ut att hålla i sig och då måste vi definitivt våga tänka utanför den traditionella boxen om Österbotten ska klara av att ha en  bra och växande verksamhet, säger Martin Norrgård.

Martin Norrgård berättar också att många företag i dag förlitar sig på utländsk arbetskraft för att få vardagen att fungera. Han åker ofta ut och informerar företagen om hur man kan hitta arbetskraft från utlandet och vilka reglerna som gäller i den processen.

– GIG-tanken är nytt sätt att agera och tänka. Många använder sig redan av bemanningsföretag, men själva tänket är relativt nytt här i Finland. Min hälsning till aktörer som kommuner är att tänka utanför boxen! Vi måste bli mer kreativa för att hitta lösningar som gör att vår verksamhet löper på och utvecklas.

– När omvärlden förändras behöver vi också anpassa oss till den. Det finns cirka 148 000 invånare i Österbotten och mellersta Österbotten. Av dem är endast 1100 utländska medborgare i arbete. Vi behöver tänka internationellt. Det lönar sig!


Här kan du läsa mer om Linqits tjänster.