Har du koll på den nya arbetsmarknaden?

Det pratas mycket om den nya GIG-ekonomin.
Men vad handlar den egentligen om?
Linqit listar fem punkter du behöver ha koll på!

1. Nya kompetenser behövs i takt med att världen förändras.
Förändringstakten i arbetslivet är hög 2019. Digitaliseringen skapar möjligheter och utmaningar som gör att vi hela tiden behöver skapa nya arbetssätt och uppdatera våra kärnkompetenser. I många fall handlar det om omedelbara förändringar, ibland om gradvisa. I många fall ersätter förändringarna den befintliga verksamheten. Ta bankerna som exempel, på grund av förändrade kundbeteenden och e-handel har de fått bygga helt nya avdelningar med webbutvecklare. Vilka nya kompetenser kommer behövas hos biltillverkarna när självstyrande bilar slår igenom ordentligt? Vad behöver vården när digital hälsovård ökar stadigt?

2. Kundbeteendet styr hur vi rekryterar.
Väldigt få branscher har gått oförändrade genom digitaliseringen. Den genomsyrar i dag de flesta arbetsplatser. Mediebranschen var en av branscherna som snabbt fick lägga om sin verksamhet. Typografer och sättare ersattes av webbutvecklare, innehållsproducenter och och programmerare. Bankerna, som vi redan nänmde, genomgår stora förändringar i och med att de flesta bankärenden numera sköts via mobilen. Allt det här förändrar både behovet av kompetenser och antalet medarbetare. Vem lönar det sig att anställa – och vilka tjänster kan vi köpa utifrån?

3. Projektbaserade jobb ökar
Vår spaning säger att de ökade kraven på specialiserade spetskompetenser kommer att leda till att fler arbetsgivare behöver se över sitt kompetensbehov och anpassa verksamheten efter det, i takt med att digitaliseringen genomförs i samhället. Det här kan leda till att fasta anställningar minskar och kompetensbaserade, tillfälliga projektjobb ökar. Det här betyder inte att jobben i sig försvinner – de bara ändrar karaktär. 

4. Flexibilitet lockar många att starta eget
Självständigt arbete, personlig utveckling och  möjligheten att förverkliga sina egna idéer ligger högt i kurs på arbetsmarknaden 2019. Bristen på flexibla anställningsmöjligheter och stela organisationer gör att många väljer att starta eget. Eget bolag behöver dock inte betyda att man jobbar ensam – tvärtom! Nätverket runt omkring är viktigare än någonsin och många väljer att samarbeta tätt tillsammans med andra företag. Man väljer samarbetspartners efter de kompetenser man just då behöver för specifika uppdrag.

5. Matchning är A och O
Det finns idag både breda och nischade onlinetjänster för den som söker  och erbjuder olika typer av tjänster och uppdrag. Digital matchning är en viktig faktor som starkt kommer att påverka den nya arbetsmarknaden. Att matcha rätt kund med rätt tjänst är A och O. Det är i dag betydligt enklare att marknadsföra sin kompetens och hitta uppdrag, både lokalt och nationellt.

Registrera dig på Linqit redan i dag.


Linqit är nätverket både för dig som som 1. vill nå nya kunder och för dig som 2. behöver mera resurser. Hos oss kan du sälja dina tjänster och hitta arbetskraft. Snabbt, effektivt och utan mellanhänder. Här kan du läsa mera om vår digitala mötesplats!