Via Singapore, Småland och IKEA till att bli företagare

Kjell-Owe Ahlskog har jobbat med kvalitetsledning inom miljö- och skogsfrågor i stora koncerner som IKEA. Idag är han VD för bolagen Aleca och Linqit. Vägen till att bli företagare gick via både Singapore och Småland i Sverige innan han och familjen slutligen landade i Österbotten.  Som nischad inom området kvalitetsledning och certifiering, jobbar Kjell-Owe idag med ett omfattande nätverk inom hela Norden. Hans företag Linqit jobbar  med att skapa nätverk och samarbeten digitalt.

– I slutet av 90-talet jobbade jag på IKEA i Singapore med kvalitetsfrågor som berörde miljön. Och den vägen blev det senare både Helsingfors och Småland  – inom samma stora koncern, berättar Kjell-Owe. IKEA var en jättebra arbetsgivare! Krävande men väldigt bra. Jag jobbade mycket med Baltikum, Ryssland och Norden överlag. Med den starka nischen jag hade så var det sedan naturligt att starta det egna företaget Aleca.  Familjen flyttade från Småland tillbaka till Österbotten och sedan 2013 har jag jobbat som företagare på heltid.

– Idag reser jag en hel del via mina kunduppdrag. Mitt område har gett mig många nätverk och nya samarbetspartner och ännu idag är IKEA en viktig sådan. Samtidigt så finns mina företag Aleca och Linqit stationerade i Österbotten och på landsbygden vilket gör att den digitala utvecklingen är enormt viktig, berättar Kjell-Owe. Jag har sett det tydliga behovet av nya verktyg för försäljning men också för att hitta resurser snabbt.  Linqit svarar på den digitala utvecklingen överlag men också på nya sätt att effektivera egen verksamhet.

Linqit verkar idag som en nystartad sajt där företagen hittar varandra snabbt och enkelt i en äkta “GIG”-anda. Kolla in www.linqit.fi och registrera dig idag!