Satsa alltid på ditt kärnkunnande!

Vi träffar André Österholm, direktör för Hanken & SSE i Vasa, för att diskutera B2B-tjänster, trender inom digital marknadsföring och nätverkande. Som företagare måste man omge sig av olika typer av talanger. Det innebär att nätverkande och samarbete är ett måste.

Just nu pratas det mycket om samarbeten mellan företag, digitalt nätverkande och ökat ”lättentreprenörskap”. Där skiljer sig Finland och Sverige åt del, i alla fall när det kommer till attityder.

– Sverige är en trendsättare när det kommer till digitalt nätverkande och start ups, säger André. I Finland börjar man ofta smått först, eller regionalt och prövar sig fram- i många andra länder omfamnar man världen direkt! Så fungerar det i Sverige också, dels på grund av större intern marknad men också i och med en större andel riskkapital och inkubatorer.

André konstaterar att de flesta sajter måste nå åtminstone nationell nivå för att kunna få en ordentlig volym men när det kommer till rent fysiska utföranden så är den regionala kopplingen också viktig samt den personliga försäljningen och kontaktskapande. Försäljare och köpare måste alltid känna mervärdet i tjänsterna digitalt och också vara säkra på att de får ut budskapet tryggt och lätt.

Idag är det också lätt och rätt förmånligt att bygga sina egna digitala marknadsföringssystem genom att koppla ihop olika system som stöder sälj och marknadsföring.

– Satsa på ditt kärnkunnande – hitta din nisch! Säger André. Här finns nyckeln till framgång. Man ska drömma men kom ihåg att det är din nisch och kärnkunnande som skall bära företaget och kunna ge en lönsamhet.

André har också ett alldeles speciellt tips för att öka antalet entreprenörer i Finland.

– Det borde vara en självklarhet att få ett gratis FO-nummer när man fyller 18 år, säger André. Det skapar en lägre tröskel för att bli företagare längre fram i livet. Det har de inom familjen också gett sina egna barn som tidigt fått känna hur det är att jobba som entreprenör.