GIG-seminariets tillbakablick

Frukostseminariet kring GIG-ekonomi inleddes med Aktias chefsekonom Heidi Schauman som gav en intressant och inspirerande inblick i den globala och lokala ekonomin. 

Flexibilitet behövs i dagens arbetsmiljö eftersom marknaden är osäker och många företagare är försiktiga med att anställa. Det finns en brist på arbetskraft inom vissa områden som kan mötas upp på nya sätt.

Det är för dessa behov som Linqit har skapats: för att förbättra och förenkla samarbeten mellan företag gällande rekrytering i allmänhet, rekrytering av tillfällig specialkunskap, försäljning överlag och givetvis som ett svar på brist på personal.

Linqit ger nya möjligheter

Unga idag vill ha flexibilitet och valfrihet i arbetslivet. Heltidsjobb lockar inte unga i samma utsträckning längre. Linqit innebär större möjligheter att leva ett flexibelt arbetsliv och samtidigt upprätthålla en stadig inkomst och synlighet inom arbetsmarknaden. Och gör det möjligt för en företagare att marknadsföra sina färdigheter och lediga arbetsplatser, samt efterlysa behov för specialkunskaper inom ett säkert och kontrollerat nätverk.

En föränderlig värld

Marknaden har förändrats, vilket även påverkar större företag. Regiondirektör Stefan Grönholm från Aktia underströk att samarbeten behövs mellan företag som specialiserar sig inom olika områden. Grönholm nämner t.ex. samarbete mellan Aktia och Finnvera, vilket ska främja företagets verksamhet. Enligt Grönholm är det möjligt att bankens framtid främst innebär ekonomisk rådgivning.

Att följa efter drömjobbet till annan ort kan också bli en kostsam historia och kanske sänka levnadsstandarden. Genom Linqit kan företag efterlysa och marknadsföra tillfälliga “gig”, vilket öppnar upp för större möjligheter när det kommer till specialkunskaper och att få utföra sitt drömjobb utan att vara tvungen att flytta från ort till ort. Hippi Hovi, vd för företagarna i Kust-Österbotten, är inne på samma linje. Fastän det blir alltmer vanligare att rekrytera via sina egna anställda, så sätter många företagare ut annonser i syfte att skapa mer synlighet och “branda” företaget.

GIG-tanken – samarbete före rekrytering! Så kan vi sammanfatta seminariets budskap.

 

(Foto:Jenny Rönnqvist / Bertills & Jung Ab)