Kom med som medlem

Företagare!
SÖKER DU RESURSER? eller SÖKER DU UPPDRAG?
Nu är rätt tid att ansluta dig som medlem i Linqit – den digitala mötesplatsen för upphandling av tjänster mellan företag.
Bland alla som ansluter sig före den 31.3.2019 lottar Linqit ut en Ipad 32 GB.
Registrera dig här:

https://app.linqit.fi/login/signup