Rekommendationer är företagens bästa marknadsföring

Johan Hällmark, VD för bokföringsbyrån Bäck & Vilén har varit medlem i Linqit sedan hösten 2018. Johan hoppas att flera köpare och säljare småningom hittar till plattformen så att utbudet breddas bland resurserna.

De extra resurser som Bäck & Vilén söker är bland annat översättare, marknadsförare, IT-kunniga och andra experter inom nischade områden. Egentligen, säger Johan, söker vi alla som är bra på sin sak – beroende på våra behov för stunden.
Rekommendations-funktionen som plattformen Linqit har är en bra funktion för de som känner sig osäkra på att anlita okända resurser. En ny och okänd resurs som har bra rekommendationer från andra företagare, underlättar för andra att våga anlita den resursen.
– Rekommendationer är företagens bästa marknadsföring, säger Johan Hällmark.

Bäck & Vilén företagstjänst Ab är en bokföringsbyrå i Vasa som grundades år 1989, Johan Hällmark har jobbat som VD sedan 2017.
Bäck & Vilén erbjuder företagare de flesta redovisnings- och administrativa tjänster som behövs. Kunderna finns till största delen i Österbotten, men även i övriga Finland och Norden samt andra länder i världen.
Johan berättar att språk och kommunikation är en viktig ingrediens för framgång, både på det loka- och det globala planet är det viktigt att man kan kommunicera på kundens villkor och på kundens språk. T.ex. uppskattar många av våra utländska kunder att de kan få betjäning på bl.a. på engelska, svenska och tyska och att byrån också kan hjälpa med kommunikationen med anställda, kunder och myndigheter på finska.

Bäck & Vilén har idag 20 anställda och de gånger de behöver en tillfällig resurs så anlitar de hellre en utomstående resurs först istället för att anställa tilläggspersonal. Sen när de vet att behovet behövs kontinuerligt kan de anställa personal.

Johan rekommenderar företagare, både säljare och köpare, att gå in på plattformen och grunda en profil.
– Du vet inte hur det fungerar före du har provat, säger Johan. Eftersom de två första månaderna är gratis förlorar du inget på att prova. Potentialen med plattformen förstår man inte före man har prövat och sett nyttan med det.

Johans bästa nätverkstips är att finnas på platser och forum där det rör sig andra företagare. Där bildar var och en sin egen uppfattning om varandra, och man lär känna den andres styrkor och svagheter.
En nyckel för att nå god lönsamhet är att nischa in sig och satsa på sitt kärnområde. Vad det sen gäller övriga funktioner som man är mindre bra på, så löns det att låta någon annan sköta det. Utveckla och håll dig till vad du är bra på helt enkelt! Samarbete med andra företagare är något som gynnar alla, så var inte rädd att ta hjälp av andra. Hällmark nämner översättning, marknadsföring och IT som några uppgifter som ett företag som hans behöver.

Text: Maria Norrlin-Asplund
Foto: Michelle Sebbas