När vi får större uppdrag hyr vi in tillfälliga resurser

Genom att hyra in externa företagare som tillfällig arbetskraft under högsäsongen undviker vi permitteringar under lågsäsongen, säger Robin Granlund, delägare till SBS TEAM. Vi håller en lämplig storlek på personalstyrkan och kan erbjuda arbete året runt till de anställda, utan arbets-stopp. När vi får större uppdrag hyr vi in tillfälliga resurser. Resurserna är egna företagare som söker uppdrag. Granlund rekommenderar företagare att utnyttja plattformen Linqit för att dels marknadsföra sitt företag och tjänst som tillgänglig resurs, och dels för uppdragsgivare att hitta tillgängliga resurser.

 

Robin Granlund är en av fyra delägare i företaget SBS TEAM. Företagets hemadress finns i Ytteresse – men uppdragen finns hos kunder vitt och brett runt om i Österbotten.

Företaget borrar och sågar med diamantverktyg i betong: väggsågning för endera dörr- eller fönsteröppningar, borrning för teknik och genomföringar och golvsågning där golvet skall saneras eller avlopp skall monteras.

SBS Team startades år 2012. Under de första tre åren ägnade sig företaget att bygga upp verksamheten för att småningom expandera. För uppbyggnaden anlitades Leif Mannfolk som konsult för att hjälpa teamet utveckla verksamheten.

 

Företaget har 14 anställda idag.  När efterfrågan är större än vad de anställda klarar av hyr SBS TEAM in utomstående resurser. Robin berättar att de till 70% använder egna anställda under året, men för att klara av större projekt och toppar är det inhyrd arbetskraft som gäller. Detta minskar också risken för verksamheten. Genom att hyra in extra arbetskraft under topparna behöver de inte fundera på permitteringar under tider då efterfrågan är mindre. Istället har de möjlighet att ha de anställda i arbetet 100%, även då efterfrågan är lägre.

 

Vad gäller plattformen Linqit anser Robin att det är precis vad marknaden behöver. Bara systemet kommer igång ordentligt kan plattformen erbjuda ett mycket viktigt verktyg till den stressade företagaren. Här kan man lätt hitta nya kontakter och samarbetspartners.

Robin går in med jämna mellanrum för att se på utbudet och hoppas verkligen att det kommer in nya resurser och medlemmar. Speciellt bra tycker Robin det vore att hitta lokala resurser där nya uppdrag föds. Det underlättar för uppköparen att minska på kilometerersättningarna plus att resursen har lokalkännedom.

Robin rekommenderar andra företag att ansluta sig som medlem, det är ett bra verktyg och kommer att bli ännu bättre med större utbud på tillgängliga resurser.

Robin Granlund

Text: Maria Norrlin-Asplund/Celma

Foto: Michelle Sebbas