Linqit är en digital mötesplats för företag. Sälj dina tjänster och hitta arbetskraft. Snabbt, effektivt och utan mellanhänder.

Expertis & synergier

Linqit är nätverket både för dig som som vill nå nya kunder och för dig som behöver mera resurser.

Skapa dig en profil, visa i kalendern när du har möjlighet att ta emot jobb och låt sedan Linqit hitta dina uppdragsgivare.

Intresserad? Bli medlem nu så bjuder vi ditt företag på medlemsavgiften de första 2 månaderna.

Till registreringen

Jag tycker att Linqit är en utmärkt plattform för företagare. Jag hoppas att de större företagen kommer med och aktivt uppdaterar när deras resurser är tillgängliga.

– Björn Wallin –

 

 

”När jag köper tjänster online, är feedbacken från andra kunder det första jag ser på. På samma sätt vill jag även köpa in resurser till mitt företag.”

– Satu Wivolin –

Linqit kan fylla ett viktigt behov för regionens företag. Det här är den typ av nytänkande som företagen behöver för att kunna hantera sina varierande resursbehov.

Juha Häkkinen
VD, Österbottens handelskammare

Att driva ett växande företag kräver risktagning, arbete och pengainsatser. Tack vare Linqit behöver inte tillväxten innebära en alltför stor ekonomisk risk, eftersom du med anpassad arbetskraftstillgång, vid behov, klarar av att hantera topparna i din orderstock och bibehålla leveranssäkerheten!

Robin Granlund
VD, SBS Team