André Österholm: Panosta aina ydinosaamiseesi

Tapaamme André Österholmin, Hanken & SSE:n johtajan Vaasassa keskustellaksemme B2B-palveluista, digitaalisen markkinoinnin trendeistä sekä verkostoitumisesta. Yrittäjän kannattaa ympäröidä itsensä eri tyyppisillä lahjakkuuksilla, minkä vuoksi verkostoituminen ja yhteistyö ovat ratkaisevassa asemassa.

Juuri nyt puhutaan paljon yritysten välisestä yhteistyöstä, digitaalisesta verkostoitumisesta ja lisääntyneestä ”kevytyrittäjyydestä”. Näiden suhteen Suomi ja Ruotsi eroavat toisistaan paljon, ainakin mitä asenteisiin tulee.

– Ruotsi on trendsetter digitaalisessa verkostoitumisessa ja startupeissa. Suomessa aloitetaan usein pienessä mittakaavassa tai alueellisesti ja kokeillaan mikä toimii – kun taas monissa muissa maissa lähdetään ottamaan koko maailma haltuun saman tien! Näin toimitaan myös Ruotsissa, osin suurempien sisäisten markkinoiden vuoksi, mutta osin myös suuremman riskipääoman ja hautomoiden vuoksi.

André toteaa, että useimmiten sivuston on saavutettava ainakin kansallinen taso tarpeellisen volyymin luomiseksi. Mitä taas puhtaasti fyysisiin aikaansaannoksiin tulee, on myös alueellinen yhteys, henkilökohtainen myynti ja kontaktien luominen hyvin tärkeää. Myyjien ja ostajien on aina ymmärrettävä digitaalisten palveluiden lisäarvo ja oltava myös varmoja siitä, että he saavat sanomansa ulos varmasti ja ymmärrettävästi.

Nykyisin on myös helppoa ja suhteellisen edullista luoda omia digitaalisia markkinointijärjestelmiä yhdistämällä erilaisia myyntiä ja markkinointia tukevia järjestelmiä.

– Panosta ydinosaamiseesi – löydä nichesi! sanoo André. Siinä on menestyksen avaimet. Aina voi unelmoida, mutta on myös muistettava, että se mikä kantaa yritystä ja tekee siitä kannattavaa, on juuri sinun om nichesi ja ydinosaamisesi.

Andrélla on annettavanaan myös ihan erityisiä vinkkejä siihen, miten yrittäjien määrää Suomessa voisi lisätä.

– Pitäisi olla itsestään selvää, että jokainen 18 vuotta täyttävä saa ilmaisen Y-numeron, sanoo André. Siten askel yrittäjäksi ryhtymiseen myöhemmin elämässä on alhaisempi. Tämän hän on tarjonnut myös omille lapsilleen, jotka ovat aikaisin saaneet oppia millaista on työskennellä yrittäjänä.