Missiomme on olla aina muutaman askeleen edellä – ja helpottaa sinun arkeasi

Kun Magdalenan kanssa saimme idean digitaalisesta kohtaamispaikasta yrityksille, otimme lähtökohdaksi juuri sen hetkiset tunnelmamme. Näimme tarpeen sekä uudenlaiselle ajattelulle yrityksissä yleisesti, että uudenlaisille kohtaamistavoille. Näimme tarpeen sekä mahdollisuudelle työvoiman nopeaan saatavuuteen ilman henkilön palkkaamista, että omien palveluiden myymiseen. Monet yritykset ovat erikoistuneet vahvasti omalla alallaan ja tarvittavan työvoiman löytäminen ilman vakituisen työsopimuksen tarjoamista saattaa olla vaikeaa. Monelle tämä yhtälö aiheuttaa sekä päänvaivaa että epävarmuutta.

Samaan aikaan työmarkkinamme muuttuvat yhä vahvemmin ”freelance” -painotteisiksi. B2B-ajattelu houkuttele yhä useampia, minä vuoksi pienten yritysten määrä on kasvussa. Tämä trendi kertoo siitä, että myös suomessa B2B-työ tehdään yhä enemmän ”GIG” -periaatteella – se tarkoittaa, että yritysten väliset työtehtävät lisääntyvät samalla kun molemmat yritykset kasvavat ja lisäävät myyntiään, työvoimaansa ja joustavuuttaan.

Ratkaisumme oli kuunnella eri alojen tarpeita, mutta myös tunnustella sitä, mitä pohjoismaisilla ja kansainvälisillä työmarkkinoilla on tapahtumassa. GIG-talouden kasvu oli selkeästi nähtävissä ja koimme, että Linqitin kaltainen digitaalinen kohtaamispaikka antaisi aivan uudenlaisia ratkaisuja.

Linqitin pääkonttori sijaitsee keskellä Pohjanmaan maaseutua, mikä toimii suorana todisteena nykypäivän digitaalisesta kehityksestä. Ei ole oikeastaan väliä missä on, kunhan käytössä on digitaaliset työkalut, jotka mahdollistavat sekä myynnin että työvoiman saatavuuden.

Tähän mennessä olemme laajentaneet toimintaamme monelle eri alalle – viimeisimpänä ravintola- ja siivousalalle sekä sosiaali- ja terveysalalle. Pidämme silmällä alojen sisäistä kehitystä kansallisella tasolla ja kuuntelemme Linqitiä koskevia kysymyksiä. Juuri siksi päätimme nyt luoda lisää mahdollisuuksia käytölle.

Kjell-Owe Ahlskog
Toimitusjohtaja

Otathan yhteyttä, jos sinulla on kysymyksiä tai ehdotuksia!
Olemme olemassa sinua varten.